Se över personalbehovet

Personalen är en vital del av varje företag, de varor de säljer och tjänster de erbjuder. Rätt personal skapar ett stort mervärde för företaget och är något arbetsgivaren kan vara stolt över. Men detta är inget man bygger upp hur som helst utan kräver en stor arbetsinsats från arbetsgivaren själv.

En stor insikt i varje arbete som utförs i verksamheten lägger grunden för den förståelse som krävs för att veta vilka anställningsformer företaget behöver.  Tillsvidareanställning, också kallad fast anställning, är på många företag den vanligaste formen. Denna anställningsform säger helt enkelt att den inte upphör vid ett viss datum utan måste sägas upp av antingen arbetsgivaren eller den anställde själv. Detta är lämpat för alla tjänster som företag är i kontinuerligt behov av för att driva verksamheten.

Tidsbegränsad anställning kommer i ett antal olika former men måste fortfarande vara tillåtna enligt LAS eller ett existerande kollektivavtal. Exempel på dessa former inkluderar vikariat, säsongsanställning, provanställning och anställning av pensionärer som fyllt 67 år. Ett avtal måste göras mellan arbetsgivaren och den anställde och det måste inkludera en tidpunkt då anställningen upphör. Vikariat är vanligt att ta in när någon anställd är sjukskriven en längre period eller tar ut föräldraledighet. Säsongsanställningar är något företag använder sig av när det finns extra behov av arbetskraft, som exempelvis asfaltsläggning under sommarmånaderna.

Personalbehovet behöver dock inte bara tillgodoses genom anställning utan kan även ordnas på andra vis. För tillfälliga projekt och liknande är det inte ovanligt att anlita en konsultfirma eller bemanningsföretag. Sådana företag går att hitta inom praktiskt taget alla branscher idag, till och med sådant som normalt sett tillhör offentlig sektor. Personer som då kommer in är anställd av företaget man anlitar, vilket betyder att man inte har några av de traditionella utgifterna som kommer med anställningar. Det behöver dock inte betyda att den slutgiltiga kostnaden är mindre. Konsulter är som många redan vet ganska bra på att ta betalt trots allt.