Läs både CV och personligt brev

När man ska anställa nya medarbetare är det dags att gå igenom den ofta långa rekryteringsprocessen. Så snart man lagt ut information om lediga positioner kommer man kunna förvänta sig av CV:n börjar trilla in. Och medan fokusen ofta hamnar på CV:t är det viktigt att även läsa det personliga brevet. Här förklarar vi varför.

Många företagare har gjort misstaget att bara snegla på det personliga brevet innan de tar beslut om personen i fråga bör gå vidare till intervju. Men för rekryterare kan det personliga brevet väga nästan lika tungt som själva CV:t.

I ett CV ska fokusen ligga på vad man kan och har gjort tidigare. Detta är så klart viktigt för många jobb och ett sätt att snabbt intyga att man fyller kraven som arbetsgivaren ställer på potentiella kandidater. Det personliga brevet är dock där kandidater får chansen att verkligen lyfta fram sina kompetenser och motivera varför de passar den aktuella tjänsten. Men även hur de kan bidra på andra sätt och vad som lockade dem till att söka tjänsten från början.

Allt detta används av rekryterare att mäta intresse och engagemang hos kandidater och många personliga brev har varit det som vägt över och blivit rekommenderade som en kandidat arbetsgivaren skulle vilja intervjua.

Det finns gott om bra information där ute som vägleder arbetssökande i hur man skriver ett bättre personligt brev. Men ansvaret ligger även på arbetsgivare att uppmärksamma denna viktiga informationskälla om de vill hitta rätt kandidater.

Ett bra personligt brev är i regel en flytande text mer än en punktlista där kandidatens personlighet kommer fram. Det behöver dock inte beskriva personen in i minsta detalj. Titta gärna efter hur väl de anpassat brevet efter just den tjänst de söker och inte tar upp mycket som kan anses vara ointressant. Detta visar på att personen i fråga har tänkt efter och har en förståelse för arbetet och företaget.