Hjälp vid rekrytering

Det kan vara viktigt att som företag förstå sin personals fulla potential. Det finns psykologiska metoder som kallas för UPP (Understanding Personal Potential) som kan vara bra att använda sig för att kunna nyttja sina anställdas kunskaper på ett helt nytt sätt. Det finns bra hjälp att få vid rekrytering.

Personlighet, Begåvning, Motivation

Genom denna metod så kan man mäta allt från personlighet, begåvning till vilken motivation personen i fråga har till utvecklingsviljan. Som företag så har rekryteringar blivit allt mer viktigt. Inte så att det inte har varit viktigt förut. Kraven kan ha blivit betydligt högre idag beroende på vilken anställning det är fråga om. Utbildningarna har förändrats och så även de yrken som finns.

Få en bättre förståelse

För att säkra upp de rekryteringar som företaget ska göra så blir det allt viktigare att få bättre bild på de personer som ansöker om arbete hos er. Genom att utföra dessa tester inom UPP så kan ni snabbt avgöra och få en bättre förståelse för den som söker tjänsten. Det är inte alltid som ett CV, ett personligt brev och en intervju berättar allt om den person som söker arbete. Genom mer djuplodande tester så kan det komma fram ytterligare dimensioner som man inte annars ser.

Säkra rekryteringar

Som företag så vill man anställa de allra främsta och framförallt vara säker på de rekryteringar som man planerar att göra. Genom UPP så så kommer det att hjälpa till vid urvalet av dessa personer som kan tänkas fortgå i urvalet av kandidater för den tjänst som ert företag ska tillsätta. Det är som sagt viktigt att hitta rätt vid en rekrytering. Både för företaget men också den som ska rekryteras. Lycka till med er rekrytering och vi hoppas att ni hittar den eller de som ni söker.