Att sälja till myndigheter

Många företag arbetar uteslutet med att sälja sina produkter eller tjänster till privatpersoner eller andra företag. Och medan dessa utgör en väldigt stor del av marknaden spenderas det årligen ofantliga summor på offentlig upphandling. Men det är en väldigt tuff marknad som kräver en hel del av företaget.

Offentlig upphandling styrs av många särskilda regler och lagar. Inom den privata sektorn finns det inget som hindrar ett företag att själv välja vilka de vill göra affärer med. Vid offentlig upphandling är det dock viktigt att myndigheter inte väljer samarbetspartners utifrån enskilda preferenser. Alla ska behandlas lika och det bästa erbjudandet är det som ska få kontraktet. Vad som sen anses bäst behöver så klart inte bara vara en faktor som priset utan kan följa flera olika kriterier.

Företag som aldrig tidigare sysslat med offentlig upphandling behöver ofta ställa om sitt tankesätt angående försäljning av sin tjänst eller produkt. När man gör affärer inom privat sektor förekommer alltid ett viss mån av förhandling, men inom offentlig upphandling lämnar inget utrymme för sådant. Företag måste kunna visa upp sitt bästa möjliga erbjudande utan att veta vad andra erbjuder och utan att höra från den upphandlande myndigheten förrän ett slutgiltigt beslut är taget. Av denna anledning är det inte ovanligt att företag vänder sig sitt konsulter som Magnus Josephson för hjälp med bland annat anbudsskrivningen.

I majoriteten av fallen är anbud offentliga uppgifter som alla kan få läsa när en upphandling väl är över. Kunskapen om dessa kan vara väldigt värdefull när det kommer till att ganska sina konkurrenter och försöka gissa sig fram till hur deras anbud kan se ut i kommande upphandlingar. Men det gäller också att ha goda insikter i sin egen verksamhet för att veta hur man kan lägga ett konkurrenskraftigt anbud.

För mer information om offentlig upphandling kan man vända sig till Upphandlingsmyndigheten.